Pravidla soutěžě

Pravidla soutěže:
  1. Soutěž se koná 24. – 26. 6. 2021 a je jednokolová, kategorie B3 je dvoukolová.

  2. Je vyhlašována ve dvou základních skupinách A (pět kategorií) a B (tři kategorie). Do skupiny A se řadí žáci soukromé výuky a základních uměleckých škol, do skupiny B se řadí studenti hudebních gymnázií, konzervatoří a hudebních akademií.

  3. K zařazení do kategorie je závazný věk staršího účastníka k datu 30. 9. 2020.

  4. Na soutěži je možné hrát pouze originální skladby pro čtyři ruce nebo pro dva klavíry či jejich autorizované verze. Porota má právo si vyžádat u méně známých skladeb předložení notového materiálu před zahájením soutěžního kola.

  5. Mladší kategorie mohou vybírat povinnou skladbu i z vyšší kategorie. Mladší účastníci mohou soutěžit ve starší kategorii.

  6. Hra zpaměti není podmínkou. Nepovoluje se osoba na obracení not. Postavení klavírů proti sobě je neměnné.

  7. Porota si vyhrazuje právo na přerušení hry při překročení časového limitu.

  8. O udělení cen, mimořádných cen (mimořádná cena za provedení skladby V. Lejska, mimořádná cena za provedení díla klasicismu, cena posluchačů, cena za nejlepší české duo) a čestných uznání rozhoduje mezinárodní porota. Rozhodnutí poroty je konečné.

  9. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen bude provedeno na závěr každého soutěžního dne.

Pro kategorie A4, A5, B1, B2 a B3 je povinné zařadit do repertoáru nejméně jednu skladbu pro dva klavíry.

Čtěte dále