O Lejskovi

Vlastimil Lejsek 

21.7.1927 Brno – 12.3.2010 Brno

Doc.  JAMU   pianista, skladatel, pedagog

Po maturitě na klasickém gymnaziu v Brně studoval hru na klavír u prof. Fr.Schäfera (Konzervatoř Brno), Fr.Maxiána (AMU Praha) a Jana Ermla(JAMU Brno). Na JAMU v Brně pak vyučoval od svého absolutoria až do odchodu do důchodu.Jeho repertoár jako pianisty byl velmi rozsáhlý,  od Lvan Beethovena přes romantiky (F.Liszt, F.Chopin. Joh. Brahms, R.Schumann), G.Gershwinna až po současnou tvorbu.

Premiéroval  klavírní koncert Pavla Blatného včetně jeho dalších skladeb, absolventskou práci M.Ištvana – Symfonie koncert pro klavír a orchestr (provedeno i s ČF v Praze), , jeho II.Sonátu pro klavír, skladby Jos. Berga atd. Klavírních koncertů s orchestrem měl na repertoáru přes  30,  rád hrával zajímavé, u nás méně hrané tituly, které takto uváděl v život. Z toho plynula jeho úzká spolupráce s četnými orchestry i dirigenty. Vždy se věnoval i komorní hře, spolupracoval s našimi předními instrumentalisty i pěvci. Se svou manželkou Věrou Lejskovou-Královou znovu uvedl na koncerní podium i do nahrávacích studií klavírní duo, a tato jeho snaha vyvrcholila  založením Mezinárodní  Schubertovy soutěže pro klavírní dua.která se od roku 1978 koná pravidelně v Jeseníku,  a jíž se už zúčastnilo přes tisíc pianistů z celého světa.

Jako skladatel se Vlastimil Lejsek věnoval  převážně klavíru, a to jak sólovému nástroji, tak klavírnímu duu – psal pro klavír čtyřručně i pro dva klavíry, a to od skladeb instruktivních po skladby koncertní. Mnohé jsou vydány našimi vydavatelstvími.

Jako pedagog pak vychoval dlouhou řadu pianistů, kteří se uplatňují v koncertním životě, nebo vyučují na našich hudebních učilištích. Byl členem soutěžních porot, členem SČSKU, Klubu moravských skladatelů, a s jeho jménem se setkáváme  v četných našich i zahraničních slovnících.

Z repertoáru klavírního dua manželů Lejskových jmenujeme aspoň  Sonátu pro dva klavíry a bicí nástroje od Bély Bartóka, Concerto per due pianoforti soli Igora Strawinského,skladby B.Brittena pro dva klavíry včetně jeho Scotské balady pro dva klavíry a orchestr, jejíž čs. premiéra se uskutečnila v r.1964 v Olomouci za přítomnosti autora. Rovněž v čs.premiéře provedli Koncert pro dva klavíry a orchestr B.Martinů, i jeho Tři české tance a Fantasii pro dva klavíry,  stejně jako i skladby D.Milhauda, s nímž byli Lejskovi v úzkém styku: a to jak na koncertech, tak na LP Supraphon  včetně Milhaudova Koncertu pro dva klavíry a orchestr. Jeho první provedení v ČR bylo přímo vysíláno rozhlasem a později vydáno na CD v Paříži.

Pro Lejskovy psali naši autoři,  Emil Hlobil,J.Feld, P.Blatný.M Ištvan, J.Berg, Zd.Pololáník a j.

Věra a Vlastimil Lejskovi  byli první, kdo  u nás nahráli pro Supraphon  Dvořákovy Slovanské tance v originále, pro klavír čtyřručně.Pro německou Eternu nahráli m.j.7CD se skladbami Fr. Schuberta.i skladby F.Mendelssohna-Bartholdyho, včetně jeho Koncertu pro dva klavíry a orchestr.

 

Čtěte dále