Jaká je naše činnost?

Hlavní poslání

Česká republika je první zemí, která má hudební školství. Posláním našeho spolku je právě udržení hudebního vzdělávání v ČR a jeho podpora pomocí hudebních soutěží a koncertů, které pořádáme.

Co děláme

Celým srdcem se snažíme být prospěšní v oblasti kultury a hudby.

Primárně organizujeme a finanční podpory vlastní hudební koncerty, festivaly a soutěže, díky kterým propojujeme významné umělce s dětmi i amatéry. Právě tímto propojováním pomáháme dětem na jejich hudební cestě.

Pořádáme vlastní kulturní akce

Koncerty, festivaly, přednášky, semináře, kurzy, soutěže, konference, prezentace.

Spojujeme národy skrze hudbu

Děláme vše proto, abychom hudbou spojovali lidi ze všech koutů světa.

Rádíme a konzultujeme

Zajišťujeme poradenství a konzultace v oblasti hudby a dalších aktivit, které jako spolek vykonáváme.

Jsme nezisková organizace

Intercultural Creative Life, z.s. je neziskovou organizací. Příjmy organizace jsou tvořeny dary, dotacemi a granty. Všechny tyto příjmy jsou užívány pro chod organizace.

Další příjmy jsou tvořeny příjmy, které jsou v souladu s cíli organizace. Spolek může uzavírat smlouvy o spolupráci s právnickými osobami.